top of page

אוריאל אהרונוב

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אוריאל אהרונוב

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

תמר בת רבקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה :)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

420

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנה הלאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

מרדכי דהמן

בריאות לעם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

בת חן כהן

לכל האנשים עם המוגבלויות שהם שווים לנו, לכל אחד יש מוגבלות כזו או אחרת

הקדשה:

פיבי בת דונה ושמואל בר אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אוריאל אהרונוב

לטובת אחדות בעם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

שמואל אהרונוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

2,500

סכום תרומה (₪) 

טירן יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

יוסף צופי

הקדשה:

דנה צופי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שמרית אשכנזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענבל גבאי

הקדשה:

מאיר בן אסתר ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טלי עופרי

לרפואה, הצלחה ושלום בעם ישראל

הקדשה:

אריה בן נעמי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוריאל אהרונוב

שם שגריר:

bottom of page