top of page

עידית חיימוביץ

חיפוש שגריר/ה:

עידית חיימוביץ

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידית חיימוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אילנה סבג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידית חיימוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יצחק בן שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידית חיימוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נחמה פיינסטון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידית חיימוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת מרדכי בן שגה
נריה יוסף הושע בן אביטל
מיכל לבונה בת מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עידית חיימוביץ

שם שגריר:

bottom of page