top of page

אילן נסים

חיפוש שגריר/ה:

אילן נסים

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

25000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

25000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

מיכה רותם

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

דרור הראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

שגיא ארן

עבור איתי - מרכז יום נס ציונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

עידו יפה

עבור איתי מרכז יום נס ציונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ערן רובען

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,200

סכום תרומה (₪) 

צלי מו

לאיתי החמוד !!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

זיו זרצקי

אילן, בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אלישע פלקס

בהצלחה לאיתי!!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עבור איתי מרכז יום נס ציונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל שי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מרב דודזון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נועם שי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

היימן תמימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עבור איתי נסים- מרכז יום נס ציונה באהבה חיימשלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

2,500

סכום תרומה (₪) 

יבגני לין

עבור איתי מרכז יום נס ציונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

mr cem cohen

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

דמיטרי צנקוב

עבור איתי - מרכז יום נס-ציונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,260

סכום תרומה (₪) 

Mr Qingquan Li

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

דובי היימס

לאיתי המתוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אילן לוטן

בהצלחה רבה !

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אמיר כספרי

עבור איתי מרכז יום נס ציונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

עדי דגן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

זיוית ואורן נסים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

הגר שי

עבור איתי - מרכז יום נס-ציונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

חנה שי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

איל רווה

לאיתי החמוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

גיל שי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עבור איתי - מרכז יום נס ציונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

לילך וערן ישי

עבור איתי - מרכז ים נס-ציונה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילן נסים

שם שגריר:

bottom of page