top of page

מרדכי פרל

חיפוש שגריר/ה:

מרדכי פרל

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אהרון דוב פרל

הקדשה:

רוזה בת ברטה ורוחליה בת אולגה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

דגנית ואייל חנניה

הקדשה:

שלומית גורגיה בת אונגל ויצחק בן גורגיה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

126

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שושונה בת מזל ואליהו בן סול למזל, ברכה והצלחה

הקדשה:

יוסף בר סעדה, מזל בת עישה, מכלוף בן שמחה, סול בת חנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

אורי וצופיה מיארה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

כפיר ראובן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

Rebeca Benarroch

Simi bat Sheli

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואה שלמה לכל עמך ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביעד גופר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

720

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דב בן מרדכי יוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שלומו בן הרוש

הקדשה:

קלארא בת מירא

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ארי גרטנר

לזכות שושנה טובה בת מינדל לאה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שרון שושן

למורי האלוף שלנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יובל ומיטל אוסקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מרדכי פרל

שם שגריר:

bottom of page