top of page

אוסנת כהן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אוסנת כהן

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

רחל אברהם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אביעד ישעיהו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ברכה לכל עם ישראל

הקדשה:

שמעון שמשון בן שושנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילה סיסי גרינברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

פינחס ארגוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

איציק ניצן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אלדר בכר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אודליה מרדכי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שני דלאל שפירא

הקדשה:

מיכאל בן פרחיה וגליה בת חנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

ליטל חייבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוסנת כהן

שם שגריר:

bottom of page