top of page

פרטוק תמר

חיפוש שגריר/ה:

פרטוק תמר

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

מגי משולם

לנורית פרטוק באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פרטוק תמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לנורית אחינית שלי המדהימה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פרטוק תמר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ניר פרטוק

בשביל אחותי המדהימה נורית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פרטוק תמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ציון דדון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פרטוק תמר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

תמיר פרטוק

כל הכבוד על היוזמה וכמובן בשביל נורית אחותי היקרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פרטוק תמר

שם שגריר:

bottom of page