top of page

הילה הלפרן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

הילה הלפרן

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עומר ליברמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אושרת בכר ניר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סתיו ג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קלי אימר

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אורטל מרקוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ירדן עוז

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לידיה אימר מלול

באהבה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ציפי טטרו

הקדשה:

מרינה טטרו זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי פינשמידט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מאיה כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליטל דוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אייל ליברמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לאה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רותם כהן יאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ליז עמר שמיאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

גל קולוג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

תהילה קדוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עדי סיגלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

יאן אימר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אבי פיינשמידט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל פרויס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אירן שגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נועה פינשמידט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

הילה הלפרן

שם שגריר:

bottom of page