top of page

ויוי מנדלווי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ויוי מנדלווי

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

שירית חליבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורנה ששון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ענת עירוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אורית רובין בן חיים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נאוה בן עמי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירית טמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ורד יהודה שטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מריסה מינוחין

המון הצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גילי צור

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מגי לוי

בהצלחה! אם צריך משהו מעבר לכסף (כוח אדם לצביעה, סידור, שיפוצים קטנים), נא לפנות אליי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

יפה משאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ויוי מנדלווי

שם שגריר:

bottom of page