top of page

מייסה אבו סיני

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

מייסה אבו סיני

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מייסה אבו סיני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדנאן ספורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מייסה אבו סיני

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מאיסא ח׳שיבון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מייסה אבו סיני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מייסה אבו סיני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אמיר אבו סינה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מייסה אבו סיני

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

גוני סלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מייסה אבו סיני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אליאס גנטוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מייסה אבו סיני

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

פריאל חשיבון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מייסה אבו סיני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מייסה אבו סיני

שם שגריר:

bottom of page