top of page

עמי סרנגה

חיפוש שגריר/ה:

עמי סרנגה

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

30000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

30000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

2,000

סכום תרומה (₪) 

נעמי רימה שלמן

ראיסה בת אסתר

הקדשה:

איסאק בן חנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

1,018

סכום תרומה (₪) 

ירון פרי

עלה והצלח עמי יקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

קלבו רוטשילד בי פר דריר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

חולי רז

תבורכו ידיכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

גיל זיכלינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איתי מור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דב גרובשטיין

שתעשו כמה שיותר טוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שלמה ויהודית לוי

הקדשה:

שולה סוליקה דדון בת שמחה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

גיל קפלן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

1,285

סכום תרומה (₪) 

שרון דוידוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ירי, סרוסי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חן יגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אילן אור

יישר כוח על היוזמה. בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונן לביא

הקדשה:

אהרון לביא זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ספי אביב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ברק לופטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נירית חוגי

הקדשה:

צבי זאבי זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דן מנדלבסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מיטל אביטבול

הקדשה:

יהודית אזולאי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אדי מערכות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

בלו סקאי בלו סקאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

5,000

סכום תרומה (₪) 

ניר שרצקי איתוראן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

ישראל צדוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יוסי כלאף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מנחם פקמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גיל ליבנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אילן רוזנברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורלי אלימלך

הקדשה:

סימי שמחה סויסא

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אלי סדן

יישר כוח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עמי סרנגה

שם שגריר:

bottom of page