top of page

מאיה גולדברג

חיפוש שגריר/ה:

מאיה גולדברג

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

יעקב קריצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נורית קונונוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רעות יבין מילוא

מאיהל׳ה, את עושה עבודת קודש, יישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נטע לוסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

שולי בר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אוה זילברמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

סיון בר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אתי קדם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

הלן גנסן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליה גליל

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

למיהל׳ה, בהצלחה בעבודתך ובמפעל החשוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל שחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מאיה גולדברג

שם שגריר:

bottom of page