top of page

איה ורביד

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

איה ורביד

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

22000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה לכל השגרירים והתורמים המרגשים שעשו גיוס תרומות מדהים למען העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

22000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

810

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מירי זמיר

כל הכבוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

62

סכום תרומה (₪) 

דקלה מורגן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נאוה מור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

6,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גליה פרידלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להמשך מעשים טובים ואהבת האדם באשר הוא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טליה שסלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חלי רובין

הקדשה:

אבא שלי, אברהם גולן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רס״ב אביחי כרמלי ז״ל שנהרג בעת מילוי תפקידו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

532

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נועה ברוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נעמי יפין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עדנה קינן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

240

סכום תרומה (₪) 

אור גוארי

להזנת גוף ונפש האדם

הקדשה:

ניר פישר זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אסנת פליס דואר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

4,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עידן מגנזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רבי אמנון בן יצחק הכהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

סיגל זעירא

שלא יחסר דבר לאיש🙏💞

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד

שם שגריר:

bottom of page