top of page

נטע לי קרוצ'י

חיפוש שגריר/ה:

נטע לי קרוצ'י

כולנו שונים כולנו שווים

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל התורמים והשגרירים המרגשים שהצליחו לרגש ולסייע לחניכי העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

נתנאל קצבורג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עומר בראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מיכל שבירו

כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו🫂

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אילה קופר

הקדשה:

פיני קופרברג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מעיין גרבר

שתמשיכו לעשות טוב בעולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענבר שרר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסנת הלחמי ניר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לארי כהן

לכל הילדים המרגישים שונים ועדיין לא יודעים כמה הם שווים מיוחדים ואהובים.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

צור צור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אילה קופר

הקדשה:

פיני זמירי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילה קופר

הקדשה:

טל פאוזנר מיטל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ג׳וליה זרוג

הקדשה:

לעילוי נשמת אבא שלי אברהם זרוג ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונית איזנבך

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע לי קרוצ'י

שם שגריר:

bottom of page