top of page

זאב שרגא

חיפוש שגריר/ה:

זאב שרגא

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

דליה גורג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תקווה טויטו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דן בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

101

סכום תרומה (₪) 

חזי ברזני ברוטמן

רפואה שלימה ובשורות טובות אמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל עבוד ברזילי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת כל חולי עמו ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יגאל שמעון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זאב שרגא

שם שגריר:

bottom of page