top of page

מיכל מלאכי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

מיכל מלאכי

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה לכל השגרירים והתורמים המרגשים שעשו גיוס תרומות מדהים למען העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

55

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בשם דרור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רינת בליימן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קרין גפן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מריאנה שטיינברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יפעת אגרא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת גזית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

סיגל מירב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל יעקב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בשם גוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רותי מירב

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

62

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בשם אסתי שור תבורך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי ליבוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדר גדיש

שיהיה טוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שהרזאד סוידאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ישראל פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נועם עוז סתר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

דן סתר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה♡

הקדשה:

אבינעם פרץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל מלאכי

שם שגריר:

bottom of page