top of page

נעמה נרונסקי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נעמה נרונסקי

שווים

שם הקמפיין:

12000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

12000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

2,000

סכום תרומה (₪) 

אייל ברקן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עופר בן צבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ענבל פרלסון

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יפתח בלוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אוסי קלי

בהצלחה יקרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צבר מזרחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

לידיה מלץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת גרשון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

‫אילן ותמר גבריאל‬‎

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

דויד וענת נרונסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

תואם בכור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איתי מלמד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

110

סכום תרומה (₪) 

מעיין נרונסקי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

תמר גרעיני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אורית חביב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יערה איגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנדריי זייבסקי

באהבה לכל חברי יחד.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רועי נרונסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ניב כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

טל נרונסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה נרונסקי

שם שגריר:

bottom of page