top of page

איריס אלדר

חיפוש שגריר/ה:

איריס אלדר

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

26000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

26000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

ורדה סגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ניר יונת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גילה פיקמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

222

סכום תרומה (₪) 

רוית ארבל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חגיתויוסי הלברשטם

לליאורי באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אורלי לאודון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

5,000

סכום תרומה (₪) 

יורם זוהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יהודית אשכר

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אביבה רוזנפלד

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יערה רובין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ליוי לניר

באהבה גדולה לאיריס וליאורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ניר וטל פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אפרת מקובר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

תמר לובלסקי נגישות

לליאורי באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרון אליוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דורית אריזון

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רועי פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דינה גרבץ

בשורות טובות ובריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

רבקלה גלעד

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורית פתאל

איריס את אחת ויחידה❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליעד קדוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ציפי ואלון דה ליאו

עבור ליאור ואיריס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

איילת יונת דרור

באהבה רבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חזי וחדווה סולומון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שוש יניב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אורי ועידית אופיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאיריש וליאורי באהבה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איריס אלדר

שם שגריר:

bottom of page