top of page

רביוב יפית

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

רביוב יפית

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

טל קזמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת חבר קרוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ענבר אברון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעמה גבע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

סוזן שוורץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אליעזר רביוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אליעז רביןב

הקדשה:

אליעזר רביוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

דולב תמם

לתת באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

liel elnekave

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בקי סלע

הקדשה:

ניצה ויהודה סעדון ויונתן פלג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רבקה בת נעימה ודנה בת רויטל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חיים ודבורה רביוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רביוב אליעזר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ראובן שפיר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

חלי גולדנברג

הקדשה:

סבתא אילנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמי הדטו

למעשים טובים ואהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

שירי סגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורלי מרגוליס

הקדשה:

עזיז מלמד בן שרה, ורחל בת טובה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אסתר דיטלצוויג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבשלום רביוב

הקדשה:

לעילוי נשמת שרה וראובן רביוב. מהמקום שהכל החל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

יונית הוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדר קרודו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שחף ואלון רביוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ענבל בן יצחק רביוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביוב יפית

שם שגריר:

bottom of page