top of page

עדן תורגמן

חיפוש שגריר/ה:

עדן תורגמן

רוני רוצה לעמוד לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - ובזכותכם שגרירים יקרים ותורמים יקרים רוני הגשימה את החלום שלה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

אמנון יעקב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן תורגמן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

משפחת טאוויל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן תורגמן

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

ניצן תורגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן תורגמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן תורגמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שמוליק אוחיון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן תורגמן

שם שגריר:

bottom of page