top of page

עירית קורן

חיפוש שגריר/ה:

עירית קורן

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

זיוית וורצמן

לרפואת הרב חיים דרוקמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מנוחה ומיכה אמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ליסה סילברמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עינת עמוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נועם ושירה סילבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

קרן חן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עירית ענבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יוסי ורצברגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליה ורד-לב

יישר כח ובהצלחה במטרה הככ חשובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ויוי שמואלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עירית קורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עירית קורן

שם שגריר:

bottom of page