top of page

קומונה 26

חיפוש שגריר/ה:

קומונה 26

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Hadassa Degani

בהערכה רבה לעבודתה הברוכה של העמותה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אלי הדרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ויקי גורשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ריה גינצברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רותם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

איסלה קנישקווי

לכבוד נעמה שעושה דברים טובים בנעימות💜

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאלה ולקומונה - תמשיכו בעבודת הקודש.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אללוש המקסימה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אללוש המהממת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

7

סכום תרומה (₪) 

רוני כהן

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

חגי ואיילת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קומונה 26

שם שגריר:

bottom of page