top of page

ליבנת כספי

חיפוש שגריר/ה:

ליבנת כספי

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אסתר כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליבנת כספי

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

עודד חיים

לרפואת קרן בת חנה

הקדשה:

גדעון בן חווה ואליעזר בן יונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליבנת כספי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חדווה ללא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליבנת כספי

שם שגריר:

bottom of page