top of page

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

חיפוש שגריר/ה:

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל שלקובסק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילרי הרצברגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אחותי. שרה בת אברהם יהושע העשל הכהן ופרימעט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרה לאה ספיר

חתונת הנכד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

סוזן סילקס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיה אייכלר לבון
Chaya Eichler Lavon

שם שגריר:

bottom of page