top of page

שי פררו

חיפוש שגריר/ה:

שי פררו

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ליאיא האהוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עופר שלמה

עבור שי ותם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דפנה פנקס

לשי ותם, בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יצחק הורביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יואל כרמל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מור רוזנפלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל מרקוסון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שיר יוסקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

Ahuva Liberles

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שרי בן ארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

איציק פס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שי פררו

שם שגריר:

bottom of page