top of page

אורית אבנרי

חיפוש שגריר/ה:

אורית אבנרי

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

חיים דונג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית אבנרי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

בילי בנזימן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית אבנרי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

עפרה שהםת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית אבנרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית אבנרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית אבנרי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אילן אהרוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית אבנרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית אבנרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בנצי כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית אבנרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורית אבנרי

שם שגריר:

bottom of page