top of page

מירי אלי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

מירי אלי

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

540

סכום תרומה (₪) 

אושר אלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

א. פוברסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

גיא סלומון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרגלית לא רלוונטי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

שרית זהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יעל מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

רביד בועז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אילנה בועז

הקדשה:

שלום אלי ואייל סלבין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מירי אלי

שם שגריר:

bottom of page