top of page

רוני דרך

חיפוש שגריר/ה:

רוני דרך

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

60

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ארז ששון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעמה ורדי

שנוכל לישון בשקט בידיעה שכולם ישנים בבטן מלאה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל ששון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יוכבד ציגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

125

סכום תרומה (₪) 

שלום דרך

אני מקדיש את תרומתי למען איחוד תושבי ישראל ולוואי וכל ישראל , יחד ואחד הם.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גל ועמית זילברשטיין

🙌❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

125

סכום תרומה (₪) 

דורית ששון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עופר דרך

שלעולם נהיה בצד הנותן ונדע לתת למי שצריך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רוני דרך

שם שגריר:

bottom of page