top of page

איילת למפרט

חיפוש שגריר/ה:

איילת למפרט

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

400

סכום תרומה (₪) 

איתי המון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רבקה פרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Jeff and Dalia Amon

אוהבים אותך אורי!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

נטע בן צדוק

לאוריקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יסמין בורוכוב

למען אוריקי המלאך וחבריו שנמצאים במקום טוב ומכיל ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Avi Amon

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאוריקי ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

צביה ורול פרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רמי פרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ניר פרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יאיר לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילי מהלל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

איילת למפרט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת למפרט

שם שגריר:

bottom of page