top of page

ופא בראזי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ופא בראזי

שווים

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

משפחת נור בראזי

למור היקר בהצלחה ביחד💓💓

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סבאח עגאוי

לנור היקר בהצלחה ביחד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לילי ארסלן

הקדשה:

פחרי ארסלן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הנא עבאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיאדה חליחל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סאויה אבזאח

בהצלחה וכל הכבוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יוסף בראזי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

קאסם עגאווי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אילנה דובקין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עבור שווים🌹❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

קובי עבאס

באהבה גדולה❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שהירה אדריס

בהצלחה ביחד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ספא עבאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

נור חורשיד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בוזיה אלטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

סילביה חואג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פאטמה חליחל

וופא בראזי- בית ביחד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסמהאן שבאט

בהצלחה רבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אבתסאם עבאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אמאני מוסא

לכל הילדים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ופא בראזי

שם שגריר:

bottom of page