top of page

רונית שפירא

חיפוש שגריר/ה:

רונית שפירא

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית שפירא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איל שפירא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית שפירא

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אהובה דייגי

חיוכים וחיבוקים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית שפירא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסנת ארבל

באהבה ❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית שפירא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זהר גל שפירא

עם המון אהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית שפירא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילנה בורובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית שפירא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אתי יריב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית שפירא

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כוח💐

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית שפירא

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

לבה ירדן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית שפירא

שם שגריר:

bottom of page