top of page

שרית שוורץ

חיפוש שגריר/ה:

שרית שוורץ

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אלון בן ריטה אייל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דניאלה עברון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ימית אלינגר

בשורות טובות אמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דגנית אנגלברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנה מזאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רונית הורביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מוטי אריאנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

ליאור ששון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שיהיה לכם בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

רונית חכמון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית שוורץ

שם שגריר:

bottom of page