top of page

נטע אימברמן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נטע אימברמן

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

ניצה לאופר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הדס גרימברג קרלינסקי

נטוש אין כמוך!!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

איציק אימברמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עומר כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אתי אימברמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אליה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עופר נוימן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אלי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גת כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נטע אימברמן

שם שגריר:

bottom of page