top of page

דינה בר זיו

חיפוש שגריר/ה:

דינה בר זיו

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

7000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

40

סכום תרומה (₪) 

לילך ברבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אורה בת לונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלומי דוידסקו

באהבה לדידי

הקדשה:

אברהם בר דונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מאיר ויצמן

לטובת הרעבים באשר הם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

משה בן דוד

להצלחת התורם ברוג

הקדשה:

אברהם בר דונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לונה מיימון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

280

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שחף הרוש

שלעולם נהיה בצד הנותן ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יוסי שטרנשוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

4,500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חגית רוזנברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אירמה צביאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דידי בר סיו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה בר זיו

שם שגריר:

bottom of page