top of page

משפחת צין

חיפוש שגריר/ה:

משפחת צין

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

מעיין יעל ואברהם צין והורוביץ

באהבה לבית הצפוני ולקבוצת הגיבורים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משפחת צין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חגית הרוש

בהצלחה 🙏🤩

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משפחת צין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

זהבה צין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

משפחת צין

שם שגריר:

bottom of page