top of page

לאה שטרן

חיפוש שגריר/ה:

לאה שטרן

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

7000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

הדסה אורבן

לזכות אליעזר ושרהלה לבריאות המאור עניים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לאה שטרן

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

חני ורדי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לאה שטרן

שם שגריר:

bottom of page