top of page

סיגל לביא

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

סיגל לביא

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

טלי ברוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אמירה לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ויקי כספי

הקדשה:

לןי משה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מיטל וצחי שנרך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמי מורנו

נטרם מאת תמי מורנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

איתמר חרזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ניצה חן ניצה חן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלינור מימון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל לביא

שם שגריר:

bottom of page