top of page

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

חיפוש שגריר/ה:

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

שירה ואיתי פלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת החייל נדב חיים בן אירית חיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

נאוה דניאל

המשך עשיה מבורכת החלמה מהירה לכל חולי עמך ישראל

הקדשה:

שלמה בן נחמה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אביאל רוזנברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בת שבע יהושע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גפן רוזנברג

אמא יקרה לי(:

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

איילת קראוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נחמה איזאק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רחל חיה בת עקיבא יוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

הרב חיים מאיר בן אברהם מרדכי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמחה רוזנברג Simcha Rosenberg

שם שגריר:

bottom of page