top of page

לילך ברבי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

לילך ברבי

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

14000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

14000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

זוהר קרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאורה בר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אופיר בטה

לפרנסה טובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מורן ומני פדאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

900

סכום תרומה (₪) 

שייקה אנדה

הקדשה:

יצחק אנדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

123

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יוליה שגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דניאלה רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קובי פינטו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ליליאן פרץ

לבריאותה של אחותי אליס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

גנית דהאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דפנה גז

הקדשה:

אבי גז זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דולי וולמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורי אורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

77

סכום תרומה (₪) 

גבריאל כתר

לעילוי נשמת מזל כתר זצל בת סעידה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שרון הראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פיני פינגר

הקדשה:

רבקה לאה פינגר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נגה סרברניק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

פאני ישראלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאהבת חינם ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אמליה בירנבאום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בתאל ליפובויי

לרפואתה של דודתי היקרה אליס בן נעים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

חיים פליס

הקדשה:

סולו פליס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

משה סנדומיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

תמיר בשארי

לרפואת כל חולי ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לילך ברבי

שם שגריר:

bottom of page