top of page

אפרת רייך

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אפרת רייך

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

222

סכום תרומה (₪) 

איל מלכינסון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל לנגה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה רבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

טל אליאל עמדי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ליאור ונעמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נטע אבנון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יהודה מעוז

מוקדש לכל האנשים הטובים שמקדישים ממרצם וזמנם להרבות אושר בעולם.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עמית גדש

בהצלחה!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אפרת רייך

שם שגריר:

bottom of page