top of page

לירון אבנעים

חיפוש שגריר/ה:

לירון אבנעים

על סף התהום

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - בזכותכם ללא ספק יהיה להן טוב יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

נוי בן ישראל

הקדשה:

פדריך קובץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לירון אבנעים

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דלית בן ישראל

הקדשה:

מרדכי וייס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לירון אבנעים

שם שגריר:

bottom of page