top of page

יפעת קדמי

חיפוש שגריר/ה:

יפעת קדמי

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

1500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

מרים אורבך

הקדשה:

סבתא חנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אריאל שושן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

הילה דליה גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

צילה בת סוזן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

שי היכל

רועי קדמי

הקדשה:

רוזה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

נתנאלה כחלון לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מיטל רוט

הקדשה:

ליאוריתוש שלי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת קדמי

שם שגריר:

bottom of page