top of page

זהר רביב

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

זהר רביב

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

20000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים- תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

20000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,753

סכום תרומה (₪) 

Kim Lerner

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

347

סכום תרומה (₪) 

Moreh Arian

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

857

סכום תרומה (₪) 

Khalili Badry

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

340

סכום תרומה (₪) 

Moreh Itzhak

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

121

סכום תרומה (₪) 

Farzad More

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

4,246

סכום תרומה (₪) 

Farshad More

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

ערן פרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

קרולין קופייצקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רינת גרשפלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

Sogol Pirnazar

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

4,048

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

1,720

סכום תרומה (₪) 

Doug & Tobyn Ross

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

1,031

סכום תרומה (₪) 

shahab more

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

1,700

סכום תרומה (₪) 

Moreh Javid

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

337

סכום תרומה (₪) 

Moreh Saba and Dana

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

674

סכום תרומה (₪) 

Moreh jahanshah

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

404

סכום תרומה (₪) 

Navid More

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חן רבאון שרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

פלוני אלמוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לזהר המדהים באהבה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גיה ארנשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

חנה פליק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

לארי אקרמן

לרפואת אלעד בן אביגיל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהר רביב

שם שגריר:

bottom of page