top of page

אבי פרבר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אבי פרבר

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

35000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

35000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

348

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תודה לכל האנשים הטובים בעמיחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

4,710

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

שניר ורשבסקי

בהצלחה בדרך המדהימה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

Michael Rimmon

רב תודות לאבי פרבר על פועלו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

לימור וגיא כליף

פעילותכם ברוכה, הרבה הצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אריאל לויט

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דורית טוניק

לאבי לעילי ולעושים במלאכת הקודש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אברי שניאק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אתם עושים עבודת קודש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

שרי קרוכמל

בשם נירקו נשמה גדולה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

משמ קוטלר

באהבה לעמותה נפלאה ואבי פרפר המופלא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד אין עלכם בעולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאבי פרבר ולשותפיו בפרויקט נפלא זה, יישר כח!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אסתי אסתר קליינרמן מורדקוביץ

הקדשה:

הורי צפורה בת אסתר וזאב בן גיטלה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מושיק מלצר

לצוות ולחברים הנהדרים !יישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מיקי סוקולוב

לאבי היקר, ולעוסקים במלאכת הקודש הזו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה ובהערכה לעושים במלאכה!!!
הרבה כוח!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

לאה הראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

זיוה קנדל בירמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שמואל טל

תרומתי הצנועה כהערכה לעושים במלאכת הקודש ולנזקקים לה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

גיל אמזלאג

לאבי ולכל פעילי עמותת עמיחי, יישר כוח על פועלכם.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

נורית ובני פיש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אבי קמינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אבי פרבר

שם שגריר:

bottom of page