top of page

גיטי קירשון

חיפוש שגריר/ה:

גיטי קירשון

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ענת ווך

הקדשה:

ניסים תורג׳מן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גיא שמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רינת קלבו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ורה חברוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הרבה בריאות וליים מלאים עם תוכן ושמחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דליה שילוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיטי קירשון

שם שגריר:

bottom of page