top of page

גלית אגמון

חיפוש שגריר/ה:

גלית אגמון

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

עמית טנא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

140

סכום תרומה (₪) 

עינת זוסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

118

סכום תרומה (₪) 

מאיר חזן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יהודה אדלר

גלית, את השראה לכולנו, תמשיכי כך!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יואל גליקסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דותן אגמון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יסמין אגמון

הקדשה:

נתנאל בן עליזה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אין עליך גלית!

הקדשה:

מנשה שמחה בן נפתלי הערצקא ולאה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

איתמר זולדן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דוד בן זכריה

לרפואת איילת השחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איליה מרין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דוד ומיכל אגמון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית אגמון

שם שגריר:

bottom of page