top of page

ליאת שמר בוטנסקי

חיפוש שגריר/ה:

ליאת שמר בוטנסקי

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

רועי סיטבון

מטרה נעלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אלון מזרחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נתן רוזנטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Emanuel Peri

שתדעו אהבה וצמיחה והגשמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קרן ג׳וזף

הקדשה:

יעקב ג׳ק ג׳וזף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

סילביו פייצביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדס קארו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חן בר אור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

טוהר בר אשר

שיהיה המון בהצלחה💕

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יפעת רגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ילנה שטלמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

לירז פישר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאת שמר בוטנסקי

שם שגריר:

bottom of page