top of page

ריקי כהן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ריקי כהן

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים
והמתנדבים של העמותה שהיו שותפים לקמפיין המרגש והמוצלח הזה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

80

סכום תרומה (₪) 

דניאל נוה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמר כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רקפת לינק

איזה מדהימה את שהקמת את האגודה הזאת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

נעה יצחקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ניצה בן שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עדנה קיסמן

עבודה יקרה וחשובה ראויה לתלרומה ולתמיכה. בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ענת מויאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בלה איל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דב מסר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נעמה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יונית אשד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ישי פרוינד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אורלי רביב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איל אורלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חמוטל בן - דור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

ציפי בן אריה

בהצלחה באיסוף כוחות נפש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

פזית שביד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

איילת אידלברג

בהצלחה ריקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

מעין וליאור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אגא חומסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמר שרעבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכאל טסלר

מוקדש למתנדבי העמותה הנפלאים!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רחל שרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ריקי כהן

שם שגריר:

bottom of page