top of page

נועה ושחר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נועה ושחר

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תאכל מרק, תהיה חזק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אביטל בן דב

כי אני חולה על חסמבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואה ובריאות לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מירב ברקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אדיר חזות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

מנחם גרינבוים

להצלחת שחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל נועה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה ושחר

שם שגריר:

bottom of page