top of page

דקל לוי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דקל לוי

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גילה ברנשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חן מנחמוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רועי אבייב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Leonardo Kantor

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לורי ודרו סטרק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אלינור עפרוני

בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילה לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

הילה ועידן כהן ישר

בהצלחה, אמן שתעזור לכמה שיותר.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אושרת חדד רותם

הקדשה:

הורי - שושנה ואליהו חדד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עומר א

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אלון נוריאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אדוה אדיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שלומית עופר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בת אל עגיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

נחמה לוי

הקדשה:

מרקו שלי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עדי שיליאן שקלים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מתתיהו ספרבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יאיר רוזניצקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עודד זהבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רעות קארו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אריאל ביטרן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דן גור

רק הפועל

הקדשה:

רחל ואריאל גור

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בשם דב קיבוץ יהל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בשם רבקה בריגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דקל לוי

שם שגריר:

bottom of page