top of page

אמיר טואבה

חיפוש שגריר/ה:

אמיר טואבה

מחבקים את הקהילה האתיופית

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

ברכה דמלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמיר טואבה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אמיר טואבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמיר טואבה

שם שגריר:

bottom of page